SZABÓ LÁSZLÓ 2 2

SZABÓ LÁSZLÓ

Senior Expert Consultant

Tiến sĩ Lý sinh

Pham Truong Son 2 2

PHẠM TRƯỜNG SƠN

Co-Founder. CEO. Chief R&D Officer

Tiến sĩ Hóa dược

JÁSZAY ZSUZSA 2 2

JÁSZAY ZSUZSA

Senior Expert Consultant

GS.TS. Hóa hữa cơ

GIOVANNA VIKTORIA 2 2

GIOVANNA VIKTORIA

Senior Expert Consultant

Tiến sĩ Dược học

SENDULA RÓBERT 2 2

SENDULA RÓBERT

R&D Researcher

Tiến sĩ Hóa hữu cơ

Dang Xuan Chau 2 2

ĐẶNG XUÂN CHÂU

Đồng sáng lập. Chủ tịch HĐTV 

Giám đốc Kinh doanh (CCO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓTH SZILÁRD 2 2

TÓTH SZILÁRD

R&D Director

Tiến sĩ Hoá sinh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: